Som Røde Kors fadder hjelper du barn i krise hver måned. Du gir dem rent vann, mat og skolegang og bedre helse.
Skriv inn telefonnummeret ditt. Navn og adresse hentes automatisk fra Telefonkatalogen.
Beløp per måned
Vennligst kontroller at opplysningene er korrekte.

BARN I KRISE TRENGER DEG SOM FADDER

I Colombia lever mange barn i byer og områder hvor vold, narkotika og kriminalitet er en del av bybildet og hverdagen.

Evelin og Jose bor i Cali, en av de farligste byene i Colombia å vokse opp. I en liten mørk leilighet bor de og moren sammen med 15 andre. Mesteparten av dagen tilbringer barna inne fordi det er for farlig å leke ute. I dette området har Røde Kors flere fadderprosjekter hvor barna kan leke i trygge oomgivelser og få hjelp til å holde seg borte fra gata. Dette er prosjekter du som fadder støtter.

Bli med – hjelp flere barn som Evelin og Jose. Registrer deg som Røde Kors fadder i dag.

Vi trenger deg som fadder for å nå flere barn. Din fadderstøtte sikrer at utsatte barn får mat og varme, skolegang, rent vann, helsehjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser.

Lurer du på hvordan det er å være fadder i Røde Kors? Her er de meste stilte spørsmål 

 

Har du spørsmål?
Kontakt oss på giver@redcross.no
eller på telefon 22 05 42 20 (09-15).
Tips andre om
denne siden: