Som Røde Kors fadder hjelper du barn i krise hver måned. Du gir dem rent vann, mat og skolegang og bedre helse.
Skriv inn telefonnummeret ditt. Navn og adresse hentes automatisk fra Telefonkatalogen.
Beløp per måned
Vennligst kontroller at opplysningene er korrekte.

BARN I KRISE TRENGER DEG SOM FADDER

Hva betyr det å være Røde Kors – fadder?

Som Røde Kors-fadder gir du 250 kr i måneden til Røde Kors sitt internasjonale arbeid for barn og unge som lever i fattigdom eller som er rammet av krig og katastrofe. Du er med og hjelper mange barn, ikke ett enkelt.

Hva går pengene jeg gir til?

Som fadder hjelper du barn og deres nærmeste familier i land som Colombia, Russland, Lesotho, Syria, Burundi og Guatemala. Du hjelper barn på flukt fra krig og konflikt , bidrar til å gi barn medisinsk hjelp, tilgang til rent vann, skolegang og bidrar til at barn kan være barn i trygge omgivelser. Med hjelp fra faddere kan Røde Kors planlegge langsiktig og drive utviklingsprosjekter som helsetiltak, vann- og sanitærarbeid, mat og trygg skolegang, men også nødhjelp og gjenoppbygging etter flom, jordskjelv og andre naturkatastrofer.

Går min støtte til et enkelt barn?

Som Røde Kors-fadder er du med på å hjelpe mange barn – ikke bare ett enkelt. Midlene som samles inn går til arbeid for barn i deler av verden som er rammet av krig, konflikt eller katastrofe, og til enhver tid der behovet er størst. Barna som er i fadderprogrammene er ofte foreldreløse og overlatt helt til seg selv.

Kan jeg velge ett konkret prosjekt eller land?

Dine penger går til prosjekter i flere land, og Røde Kors vurderer til enhver tid hvor behovene er størst.

Er det kun barn som får støtte?

Det er barn og ungdom. Men også mødre, familiene og lokalsamfunnet.

Hvordan hjelper jeg?

Barna får hjelp til skolegang og skoleutstyr. Røde Kors sørger også for mat. Der det er mulig får de utstyr, frø, såkorn og kunnskap, slik at de i samarbeid med de frivillige kan dyrke jorda. De får også f.eks. geit, gris eller kyllinger, og hjelp til å ta vare på dyrene. Dine bidrag går også til helsetjenester, informasjonsarbeid og å hjelpe foreldre eller store barn til å skaffe seg et levebrød. Mange av barna eier nesten ingenting. Du er med på å sørge for at de har viktig utstyr som vannkanner, ulltepper og myggnett. Røde Kors bygger også brønner, latriner og hus til hjemløse barn.

Hvordan får jeg informasjon?

Du vil jevnlig motta informasjon om hjelpearbeidet og aktivitetene, slik at du kan danne deg et bilde av barnas hverdag og hvordan hjelpen virker. Du får nyhetsbrev om noen av barna. Dette får du i posten eller på epost 4 ganger i året. I tillegg vil du få følge hjelpearbeidet direkte ved å motta SMS/MMS fra delegater og andre som jobber tett med barna.

Hvor ofte skal jeg betale?

Du betaler et fast beløp en gang i måneden.

Kan jeg få skattefradrag på det jeg gir til Røde Kors?

Bidrag over 500 kroner i løpet av et kalenderår til Norges Røde Kors gir rett til skattefradrag. Hvis du sender inn ditt fødselsnummer (11 siffer) vil din gave automatisk bli innrapportert til ligningsmyndighetene. (Maksimalt beløp for skattefradrag er 20 000 kroner i året).

tillbake

Har du spørsmål?
Kontakt oss på giver@redcross.no
eller på telefon 22 05 42 20 (09-15).
Tips andre om
denne siden: